Ольга Яценко

10.01.2016

Яценко Ольга - доктор економічних наук, професор Факультету мiжнародної економiки i менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Освіта / аспірантура, докторантура:

 2003 р. – закінчила Державний агроекологічний університет, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (кваліфікація „менеджер зовнішньоекономічної діяльності”) диплом ТМ № 23490730 від 11 липня 2003 р.) з відзнакою.
2004-2006 рр. – аспірантура у Житомирському національному агроекологічному університеті.
2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: “Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки”, спец. 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (диплом ДК 040972  від 10.05.2007 р.).
2009-2011 рр. – докторантура у Житомирському національному агроекологічному університеті.
2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки АПК Житомирського національного агроекологічного університету (12ДЦ № 02837710 листопада 2011 р.).
2012 р. – захистила докторську дисертацію на тему: “Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку продовольства”, спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством диплом (диплом ДД № 000856 від 17.05.2012 р.).
2013 р. – дійсний член та академік Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія).
2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (атестат АП № 000876 від 23.04.2019 р.).
2019 р. – закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг». Диплом магістра з відзнакою (М19 № 125210 від 31.12.2019 р.)

Стаж і досвід роботи:

10.2014 р. по 10.2022 р.  заступник завідувача кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ);
03.2013 р. і по теперішній час доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу КНЕУ;
04.2015 р. по 06.2017 р. працювала за сумісництвом в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України; 
2008-2013 рр. доцент, заступник завідувача кафедри економіки підприємства Житомирського національного агроекологічного університету; Додатково виконувала обов'язки в ЖНАЕУ: 1) голови Ради молодих вчених; 2) зав. редколегії газети Міністерства аграрної політики України, департаменту освіти, науки та дорадництва „Аграрна освіта”; 3) керівника наукового студентського гуртка.
2004-2008 рр. асистент кафедри економіки АПК Житомирського національного агроекологічного університету;
2003-2004 рр. – провідний спеціаліст сектору режимно-секретної роботи Обласного головного управління земельних ресурсів Житомирської області;

Професійний досвід:

Керівник наукової комісії від України (економічний напрям) глобальної неурядової організації “Apimondia”  (2008 – 2013 рр.);
Головний редактор збірника наукових праць КНЕУ «Вчені записки» з 2019 р. https://vz.kneu.edu.ua/ua/vz_redkolegia/;
Член редакційної колегії наукового фахового журналу «Міжнародна економічна політика» з 2019 р. http://iepjournal.com;
Член редакційної колегії збірника наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту» з 2020 р. https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal/about/editorialTeam;
Член редакційної колегії наукового міжнародного журналу “International scientific journal “Progress” (Грузія) з 2012 р.;
почесний член редколегії журналу групи журналів IJBST(Індія) з 2020 р.  http://board.ijbst.org/;
У 2013-2019 рр. була членом редакційної колегії наукового фахового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (з економічних наук);
У 2015-2017 рр. була членом редакційної колегії наукового фахового журналу Дипломатичної академії України при МЗС України «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (серія «Економічні науки»);
Відповідальна за наукове співробітництво з університетом Міссуррі, США (з 2016 р.);
Відповідальна за наукове співробітництво з Стамбульським комерційним університетом, Туреччини (з 2014 р.);
Відповідальна за наукове співробітництво з Університетом Миколаса Ромеріса, м. Вільнюс, Литва) (з 2013 р.);
Відповідальна за наукове співробітництво з Клайпедским Університетом «Klaipeda University» (м. Клайпеда, Литва) (з 2014 р.);
Відповідальна за наукове співробітництво з Міжнародною Академією Соціально-економічних Наук «International Academy of Socio-Economics» (Грузія, Тбілісі) (з 2013 р.);
Дійсний член та академік Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія, Тбілісі) (з 2013 р.);
Член робочої групи Міністерства аграрної політики та продовольства України, експерт з питань розвитку бджільництва (відповідальна за питання торговельної політики та міжнародної торгівлі)  (наказ міністра № 296 від 30 липня 2015 р.);
Керівник науково-дослідної ініціативної теми: «Детермінанти та імперативи розвитку аграрного сектору в глобальній торговій системі» (державний реєстраційний номер 0114U001921);
Здійснення керівництва науковою роботою аспірантів та докторантів. Підготувала одного доктора, трьох кандидатів наукдва і двох докторів філософії (спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини).

 

 
 

Про нас